Video chat ka Bashkuar Amerikanët me njerëzit e Brazilit të cilët janë mësuar anglisht — Startups

Agjencia, së bashku me gjuhë të shkollës në Sao Paulo të paraqitura në projekt Bisedat pastaj janë postuar në kanalin në YouTube për më vonë vlerësimin nga mësuesit e aftësive të të folurit Adoleshencë Autorët e projektit të theksohet se fshin kulturore, gjeografike dhe barrierat gjuhësore