Turistike suvenir për Filipine Filipinet

Ju lutem kontrolloni këto dokumente para se të nisej nga aeroporti: — Pasaporta-bileta — polica e sigurimit të udhëtojnë check — karta e kreditit të Bankës certifikatë kur eksportoni valutë (në qoftë se ekuivalente është më shumë se dhjetë dollarë. për person u transportuan) — patentë shoferi (nëse keni ndërmend të marrësh me qira një makinë) — fuqia e avokatit për të dy prindërit (për fëmijët që udhëtojnë me një prind). Dokumentet për të udhëtuar me një fëmijë. Nëse fëmija është udhëtojnë me njërin nga prindërit, mos harroni të sjellë dokumentet e konfirmon marrëdhënien dhe një noterizuar prokurë të posaçme…