Tagalogisht grua-pesë mënyra për të kënaqur saj

Nëse unë kam qenë i pyetur se ku unë do të takohet me Tagalogisht vajzave, më e lehtë përgjigjja do të ishte: askund. Për nga natyra e tyre, ata janë aq miqësorë dhe të hapur se ajo është shumë e lehtë për të filluar një bisedë me ta. Disa prej tyre mund të jetë shumë i trembur dhe nuk duket i interesuar, por shumica e kohës ata do të donte për të folur për atë. Ndonjëherë ju mund të jeni nervoz, të strukur në qoftë se dikush të sheh ty duke folur me një të huaj, apo u shqetësoni se…