Data e takimit në Moskë — P të qytetit

Takim klubin»Romantike të qytetit»për njëmbëdhjetë vite tani mban detajet e datave dhe partitë shprehur takime në Moskë. Për këtë qëllim ne me sukses organizuar më shumë se një mijë pas takimit të palëve, e kanë vizituar më shumë se tridhjetë të ftuar, dhe shpejt i tha lamtumirë, duke i bashkuar zemrat e rreth tetëqind burra dhe gra. Rezultatet e mbrëmjes: fotot e pjesëmarrësve, të ftuar që ju të takohen për simpati tuaj, emrat dhe numri i mysafirëve që ju keni zgjedhur, janë dërguar gjatë ditës pas partisë. Rezultatet e mbrëmjes: fotot e pjesëmarrësve, kontaktet e miqve me të cilët shijet…

Data e takimit në Moskë — P të qytetit

Takim klubin»Romantike të qytetit»për njëmbëdhjetë vite tani mban detajet e datave dhe partitë shprehur takime në Moskë. Për këtë qëllim ne me sukses organizuar më shumë se një mijë pas takimit të palëve, e kanë vizituar më shumë se tridhjetë të ftuar, dhe shpejt i tha lamtumirë, duke i bashkuar zemrat e rreth tetëqind burra dhe gra. Rezultatet e mbrëmjes: fotot e pjesëmarrësve, të ftuar që ju të takohen për simpati tuaj, emrat dhe numri i mysafirëve që ju keni zgjedhur, janë dërguar gjatë ditës pas partisë. Rezultatet e mbrëmjes: fotot e pjesëmarrësve, kontaktet e miqve me të cilët shijet…

Data e takimit në Moskë — P të qytetit

Takim klubin»Romantike të qytetit»për njëmbëdhjetë vite tani mban detajet e datave dhe partitë shprehur takime në Moskë. Për këtë qëllim ne me sukses organizuar më shumë se një mijë të shpejtë takime, e kanë vizituar më shumë se tridhjetë të ftuar, shpejt ne i thamë lamtumirë dhe e Bashkuar zemrat e rreth tetëqind burra dhe gra. Rezultatet e mbrëmjes: fotot e pjesëmarrësve, kontaktet e miqve që përputhen me shijet tuaja, si dhe emrat dhe numrat e miqve që ju keni zgjedhur, e cila do të dërgohet jashtë, gjatë ditës pas partisë. Rezultatet e mbrëmjes: fotot e pjesëmarrësve, kontaktet e miqve…

Data e takimit në Moskë — P të qytetit

Takim klubin»Romantike të qytetit»për njëmbëdhjetë vite tani mban detajet e datave dhe partitë shprehur takime në Moskë. Për këtë qëllim ne me sukses organizuar më shumë se një mijë pas takimit të palëve, e kanë vizituar më shumë se tridhjetë të ftuar, dhe shpejt i tha lamtumirë, duke i bashkuar zemrat e rreth tetëqind burra dhe gra. Rezultatet e mbrëmjes: fotot e pjesëmarrësve, të ftuar që ju të takohen për simpati tuaj, emrat dhe numri i mysafirëve që ju keni zgjedhur, janë dërguar gjatë ditës pas partisë. Rezultatet e mbrëmjes: fotot e pjesëmarrësve, kontaktet e miqve me të cilët shijet…