Brazilian familjes — të Gjitha në lidhje me familjen

Brazili është një vend ku, madje, edhe në botën bashkëkohore mbetet të njohur strukturën tradicionale të shoqërisë, gjegjësisht, ndarja në klasa. Kështu ajo ka karakteristikat e veta, në varësi të asaj klase ajo i përket. Dallimi në mes të klasave në Brazilian të shoqërisë është shumë e qartë, ajo i takon klasës përcakton sociale dhe gjendja financiare e personit dhe familjes së tij. Ruajtur deri në kohën e tashme, strukturën e klasës së Brazilian shoqërisë nënkupton ekzistencën e tri klasa: të lartë, të mesëm dhe të ulët. Të rinj Brazilianët shumë rrallë dalin jashtë klasën e tyre në gjysmën e…