submit


Nëse jetoni në Brazil, kujdesen për veten e tyre dhe mund të mbajë një bisedë, ju mund të bëhet një model i suksesshëm në Studio»Online». Ne jemi duke pritur për ikje djemtë dhe vajzat më të vjetër të tetëmbëdhjetë. Njohuri të gjuhës angleze nuk është e nevojshme, por mund të rrisë ndjeshëm të ardhurat. Nëse jetoni në Brazil, kujdesen për veten e tyre dhe mund të mbajë një bisedë, ju mund të bëhet një model i suksesshëm në Studio»Online». Ne jemi duke pritur për ikje djemtë dhe vajzat më të vjetër të tetëmbëdhjetë. Njohuri të gjuhës angleze nuk është e nevojshme, por mund të rrisë ndjeshëm të ardhurat

About